PRIVACYVERKLARING

HEIDELBERGERS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe HEIDELBERGERS omgaat met persoonsgegevens.

Ingeval u toestemming geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zullen uw persoonsgegevens maximaal twee jaar worden bewaard. Daarna zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd. Indien u geen toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan HEIDELBERGERS de door u bestelde/te bestellen producten niet leveren aan u. 

De toestemming kunt u te allen tijde intrekken door een e-mail te zenden naar info@heidelbergers7.com. Op het moment dat u de toestemming intrekt, wordt uw account geblokkeerd en kunt u geen bestellingen meer plaatsen in de webshop. Uw persoonsgegevens worden na intrekking van de toestemming vernietigd. 

U kunt ook te allen tijde het verzoek doen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren of aan te vullen. U kunt een inzage- of wijzigingsverzoek doen door een e-mail te zenden naar info@heidelbergers7.com. U zult uiterlijk binnen vier weken na indiening van uw verzoek een reactie ontvangen per e-mail. 

HEIDELBERGERS verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derde[n]. 

In het geval dat u een klacht heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze klachten toezenden naar info@heidelbergers7.com.

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Indien u toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken, zal dit ook daadwerkelijk gebeuren zonder dat uw toestemming nogmaals wordt beoordeeld. 

HEIDELBERGERS neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens niet voldoende zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, naam dan contact op via info@heidelbergers7.com.